The Tudors

  USA | – | Showtime | Drama, Periodedrama

Serieinformasjon

En rocket variant av velkjent historie. Politiske intriger, kriger, drama og skandaler var del av kong Henry VIIIs liv.

Status: Avsluttet
Serieprognosen: Avsluttet

Seriesiden for The Tudors er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer. 

Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes.