SKAM

Skam   Norge | 2015 –2017 | NRK | Drama

Serieinformasjon

Status: Pågår
Serieprognosen: Avsluttet

Seriesiden for SKAM er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer. 

Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes.