House

  USA | 2004 –2012 | Fox | Drama

Serieinformasjon

Den geniale legen Gregory House og hans team er siste mulighet når en pasients sykdom virker umulig å diagnostisere.

Status: Avsluttet
Serieprognosen: Avsluttet

Seriesiden for House er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer. 

Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes.