Vilkår og bruksbetingelser

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer ditt abonnement hos Serienytt.no.

Din avtalepart er Serienytt v/Daatland Media (Org nummer 995663414).

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle kjøp foretatt med din brukerkonto.

Abonnement

Brukeropplysninger

Tilgang til lukkede tjenester hos Serienytt som krever betalinger krever innlogging og en registrering av brukerkonto. Serienytt vil samle inn informasjon om betalingshistorikk. Serienytt vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

Informasjonen du legger inn må være korrekt. Vi lagrer ikke kortinformasjon, dette håndteres av våre betalingspartnere.

Oppsigelse

Et abonnement løper til du selv sier det opp. Det vil løpe ut den måneden du sier opp i. Det er ingen bindingstid på abonnementet.

Dersom betalingen for tjenesten opphører vil tilgangen til tjenesten opphøre umiddelbart. Tilgangen startes igjen dersom ny betaling er gjennomført.

Du har 14 dagers angrerett på avtalen fra du mottar angrerettskjema og bekreftelse på bestilling av tjenesten. Merk at det gjelder dersom du ikke har tatt tjenestene i bruk. Bruk av angrerett må stilles til kontakt@serienytt.no. Periode løper fra dagen abonnementet ble tegnet og frem til det har løpt ut uavhengig av om det er tatt i bruk eller ikke. Det gis ingen refusjon for abonnement som ikke er tatt i bruk eller ikke brukes.

Priser og betaling

Serienytt kan endre prisene med 30 dagers varsel, dette gjøres ved å sende e-post til registrert adresse.

Serienytt forbeholder seg retten til å endre eller å legge ned tjenester når som helst.

Våre betalingspartnere er ansvarlig for kredittkortinformasjon og transaksjoner. Serienytt lagrer ingen kortinformasjon. Mer informasjon om dette finner du hos paypal.com og stripe.com.

Reklamasjon

Ved reklamasjon skal henvendelsen rettes så raskt som mulig og senest innen to måneder til kontakt@serienytt.no. Serienytt har da ansvar for retting og utbedring av feil. Dersom retting og utbedring ikke skjer innen rimelig tid kan du kreve å få forlenget avtaleperioden tilsvarende lengden på utfallet.

Erstatningsansvaret gjelder kun ved forbrukerkjøp med mindre feilen er forsettelig fra Serienytts side.

Varighet og oppsigelse

Avtalen er løpende og løper til en part sier opp avtalen.

Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller vilkårene for bruk kan Serienytt umiddelbart og uten varsel midlertidig stenge eller avslutte abonnementet.

Angrerett

Du vil motta angrerettsskjema per e-post. Angrerettsskjema gir deg opplysninger om angrerettsloven, blant annet vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten. Angreretten gjelder kun ved private kjøp.

Endring av vilkår

Serienytt kan endre vilkår for bruk med 14 dagers varsel. Her benyttes e-post til kontaktinformasjon som er ført opp under ”Min Side”.

Bruk av tjenesten

Et medlemskap er til personlig bruk med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillat å videreformidle eller tilgjengeliggjøre stoff fra Serienytt.no. Alt materiale på Serienytt.no er beskyttet av gjeldende regler og lover om opphavsrett. Utskrift til personlig bruk er tillatt.

Tjenesten forutsetter at cookies er slått på. Uten cookies kan deler av eller hele tjenesten bli utilgjengelig.

Generelle vilkår

Serienytts produkter er tilgjengelige på Internettt og bruk forutsetter tilgang til Internettt med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Serienytt påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Serienytt forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Bergen Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.