Annonsere på Serienytt?

Hver måned besøker mellom 200 000 lesere Serienytt for å finne siste nytt og informasjon om hva som kommer på TV/strømming. Den største aldersgruppen er 25-45 år.

Vi opplever månedlig vekst på 50-250% sammenlignet med samme måned året før.

Er du interessert i å annonsere? Ta kontakt på [email protected]

X