Selv om nye konkurrenter er på trappene forhindrer det ikke at HBO Nordic skrur opp prisen. HBO Nordic forklarer det med økt satsing på innhold.

Øker med 10 kroner

– Vi skriver til deg for å informere om at vi er i ferd med å innføre en prisendring. Din månedlige abonnementspris vil øke fra 99 NOK* i måneden til 109 NOK* i måneden fra første betalingsdato etter 21. november. Dersom du for tiden er inne i en prøveperiode vil den nye prisen gjelde etter denne perioden er over, skriver HBO Nordic i en melding til sine kunder.

Prisøkningen forklares med økt satsing på innhold og kommer på tross av at en ny konkurrent som Apple TV+ kommer i november, mens Disney+ kommer neste år.

– Grunnen til prisøkningen er at vi trapper opp vår produksjon av kvalitetsserier slik at vi kan tilby deg enda flere amerikanske HBO-produksjoner som Watchmen og Chernobyl, så vel som en rekke lokalt produserte HBO-serier som Beforeigners og Gösta, i de kommende månedene. 

Sterk økning i antall serier

Nøyaktig hvor mye nytt innhold som kommer fremover opplyser ikke HBO Nordic, vi må bare vente og se og telle opp i fremtiden. Til HBO Nordics forsvar viser vår oversikt at mengden innhold har økt jevnlig de siste årene.

Beforeigners. Foto: HBO Nordic
Beforeigners. Foto: HBO Nordic

HBO Nordic tilbyr i dag omlag 250 serier hvor rundt 90 av de er ferskvarer (serier som ikke er avsluttet og vises først hos tjenesten). Det er ca. 70 flere serier enn for tre år siden og 40-50 flere ferskvarer, ifølge våre egne interne oversikter. Nytt av i år er at tjenesten også tilbyr norsk originalinnhold i form av Beforeigners, i tillegg er serien Utmark på vei.

HBO-originaler

ca 93

Antall serier

ca 250

Ferskvarer

ca 95

Det blir også et økt press på mer lokalt innhold, både krav fra EU og nasjonalt kan her medføre at strømmetjenestene må endre prioritering. Ifølge blant annet Netflix vil slik regulering medføre prisøkning.

Serier som kommer på HBO Nordic

Flere titalls serier er på vei til HBO Nordic, både originale HBO-serier og innkjøpte.

Annonse