For English version, scroll down and select the tab «Interview in English».

OBS! Spoilere for sjette sesong. Fortsett på egen risiko.  

Snart er The Walking Dead tilbake med syvende sesong og avslører der hva som skjedde etter den store cliffhangeren, hvor en av seriens hovedroller fikk skallen knust av nykommeren Negan (Jeffrey Dean Morgan). Men hvem var det som ble drept?

Det avsløres naturligvis nok ikke i dette intervjuet, hvor skuespiller Michael Cudlitz deler sine tanker om fansens reaksjon på cliffhangeren, og hvordan det er å spille Abraham.

Foto: AMC
Hvem blir offer for Negans straff? Foto: AMC

 

Vi snakket med skuespilleren, som spiller Abraham Ford i serien, over telefon. Han er velkjent for de fleste serie-interesserte menneskene, spesielt for sine portretteringer av soldater. Han fikk sitt gjennombrudd i Band Of Brothers, før han hadde fremtredende rolle i Southland. Han gjorde sin entre i fjerde sesong av The Walking Dead.

I tillegg har han hatt gjesteroller i flere kjente serier, som Prison Break, Chicago Hope, Lost, 21 Jump Street, Beverly Hills 90210, Life Goes On, Picket Fences, ER, Pacific Blue, Party Of Five, NYPD Blue, Buffy, Walker, Texas Ranger, Six Feet Under, JAG, 24, CSI: Miami, CSI:NY, Bones, CSI og Ballers.

Så ja, du har nok garantert sett han i aksjon de siste par tiår. Spørsmålet nå er om han fortsatt vil være del av The Walking Dead, etter at forrige sesong ble avsluttet med at Negan drepte en av de. Vi vet bare ikke hvem, da episoden gikk over i svart med lyden av skrikene til flere i det Negan hamret løs med balltreet sitt Lucille.

Annonse

Michael befant seg i London da vi tok en prat med han over telefonen. Her kan du lese hans svar, selvfølgelig uten å avsløre hva som skjer.

The Walking Dead er tilbake på norsk fjernsyn (FOX) 24. oktober k. 21:55. 

 

Intervjuet

[vc_tta_tabs][vc_tta_section title=»Interview in Norwegin» tab_id=»1475153785700-e97a10d4-4121″]

Hei Michael! Takk for at du tok deg tid til å ta en prat!

Null problem. Takk for at dere ønsker å snakke med meg!

Du har det bra?

Ja! Jeg har hatt en fantastisk tur.

Flott! Først av alt vil jeg gratulere deg med flotte prestasjoner i sesong 6.

Takk skal du ha!

Abraham hadde en ganske omfattende ferd i sjette sesong. Som skuespiller, hvordan var denne opplevelsen?

Det har vært utrolig. Det er en ting som fristet meg med serien, hvor bra den er skrevet og de interessante rollefigurene. Jeg syntes at på et serie med en så stor rollebesetning så gjør Scott Gimple og hans team en fantastisk jobb med å isolere de enkelte rollene og gi tid for de til å skinne og utvikle seg. De er ikke redd for å ta avstikkere med rollefigurer og la deg få vite hva som skjer med dem for å bidra til å definere serien. Hvem de er og hvor de er før de kommer tilbake til resten av gruppen. Spesielt i år for Abraham det har vært veldig, veldig tilfredsstillende for meg som skuespiller.

Dette var en vanskelig intervju å forberede seg til, åpenbart grunnet spoilerfarvannet vi beveger oss inn i. Uten å spoile noe:  Hva kan fansen forvente seg fra den kommende sesongen?

Hmm. Hva kan de forvente ..? Vel, du vet, verden er i ferd med å endre seg på en veldig stor måte. De kan forvente det de alltid har fått fra serien og det er å forvente å bli overrasket, de kan forvente å bli knust på hjerteskjærende vis og de kan forvente å bli begeistret for fremtiden.

Ok. Godt svar forresten! Abraham har hatt denne omfattende ferden hvor han nå ser ut til å ha et nytt perspektiv på livet, han vurderer å starte en familie. Forrige gang vi så han var han på kne overfor denne store trusselen Negan, som dreper en vi enda ikke vet hvem er. Det virker som om Abraham under hele sekvensen er den eneste som ikke viser frykt. Hva tror du foregikk i Abrahams hode?

Vel, jeg tror det er det samme som alltid har foregått hos han. Han er en beskytter. Han er en leder. Han står overfor noe som jeg ikke tror er uvanlig for han. Jeg tror at han ikke er ukjent med slike personer som Negan. Jeg tror at han har møtt på lignende situasjoner før. Han er en kriger, og han kommer ikke til å vike funna.

Ja, og med tanke på å være en kriger. Du har spilt soldat før i blant annet Band Of Brothers. Hva er det med slike roller som tiltaler deg?

Hehe, at de ønsker å ansette meg! Som skuespiller … Mange skuespiller liker å late som om de har flere ulike roller å velge mellom. Sannheten er at de fleste skuespillere ikke har særlig mange valg. De fleste av oss går fra jobb til jobb. Det eneste valget vi har fra tidlig av er å si nei. Med mindre du er en stor stjerne, og har prosjekter laget for deg som du ønsker å få gjort, er den eneste makten du har som skuespiller valget å si nei. En makt jeg kun benyttet meg av hvis prosjekt ikke føles riktig. Folk kommer og ser til meg for militær-roller fordi jeg har gjort vellykkede roller på området. Det har ikke bare vært slike roller, men noen av de mest profilerte rollene har vært det. Men det har bare vært roller som har truffet meg og tiltalt meg. Jeg har sagt nei til en rekke militære roller også.

Hvilke tilbakemeldinger får du fra soldater? Får du noen?

Ja, faktisk ja. Spesielt Band Of Brothers og Southland. Folk sier også de er fornøyd med representasjon i The Walking Dead, men jeg tror det er mer på grunn av energien og stilen enn soldat-delen, fordi han er langt fra en karikatur. Han er mer en «større-enn-livet» karakter. Jeg tror vi alle til en viss grad har en Abraham i våre liv som har visse egenskaper som han, men jeg tror ikke det er så mange mennesker som vandrer rundt som faktisk er som Abraham.

Ja. Abraham er jo også en familiemann som på tragisk vis mistet sin kone og barn.

Ja, absolutt

Og nå er han på dette punktet i livet hvor han vurderer å stifte familie igjen. Hvordan var det å spille den utviklingen?

Som en som sitt eneste håp var å rette feil at han føler at han hadde forårsaket med sin familie, er han nå på et punkt hvor han kanskje har kommet seg videre. Han innser at det er håp. At det er en morgendag i vente, et potensial for en fremtid. Dette er første gang at de virkelig ser på denne verden og tenker at de har en fremtid.

Og nå befinner de seg på knær og i Negans nåde… Oppbyggingen til til den scenen og cliffhanger var intens. Hva synes du om fansens reaksjon på det hele?

Jeg synes det er fantastisk! Vi beveget de følelsesmessig til det punktet hvor de ble opprørt. Det er interessant fordi i vår serie, i de beste episodene snakker alltid fansen i større grad om reklamepausene og hvor irriterende der er kontra de andre episodene. Det er like mye reklame hver episode, men grunnen til at de føler at det er så mye reklame er at de blir så sugd inn i historien og blir opprørt når de blir avbrutt. Det oppleves som at det er flere reklamepauser, men det er det ikke.

Cliffhangers har alltid vært en del av et TV-show. Fra «Hvem skjøt JR Ewing, til hva som var i luken i Lost og hele «er Jon Snow live?» i Game Of Thrones. Nå er du del av nok et slikt historisk TV-øyeblikk, i en cliffhanger folk vil snakke om i årevis. Før du fikk manuset, håpet du nesten på sett og vis at du var den som kom til å få denne «minnerike» døden?

Haha. Jeg tror ikke noen virkelig håper at deres rollefigur er den som dør, med mindre du ønsker å slutte av andre årsaker.

Ja, men hvis du absolutt må takke for deg… dette må være den ultimate måten å gjøre det på?

Ja visst! Jeg tror det kommer til å bli en av de mest sette episoder i seriens historie, om ikke den mest sette. Vi visste hva den grunnleggende historien var før vi fikk manuset. Bare å få manus og lese det var fantastisk. Jeg var så fornøyd med manuset!

Ble scenen filmet når sesong 6-finalen ble filmet, eller spilte dere den inn senere?

Hmmm. Vi gjorde sesong seks og gikk tilbake for å filme dette til sesong syv senere.

Hvordan var innspillingen? Jeg har lest at dere tilbragte 8 timer på knærne?

Det var brutalt!

Og i en serie hvor så mange blir drept, det var ikke så mange hovedroller som strøk med i sjette sesong? 

Jeg pleier å si til folk: Alle snakker om sesongåpningen. Jeg er mer bekymret for resten av sesongen! Alle har glemt at vi har en hel sesong å utforske. Hva kommer til å skje med alle? Hvem av oss overlever?

Hvor lenge tror du serien kan holde på?

Akkurat nå er det serie nummer én i verden. Kirkman har sagt at han har materiale for 300 blader, og han er bare på 130 nå og serien er på rundt nummer 100. Hvem vet?

Ok, siste spørsmål. Hvilke annen serie på TV vil du anbefale?

Game of Thrones!

Takk skal du ha! Jeg ønsker deg lykke til og gleder oss til å se sesongåpningen! Takk så mye for intervjuet

Awesome! Ha det!

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Interview in English» tab_id=»1475153785817-39adb2a3-7019″]

Thank you for taking the time for this interview!

No worries. Thanks for having me.

Things are going well?

Yes! I’m having a wonderful trip.

Great! First of all, I want to congratulate you on a great season

Thank you!

Abraham had quite an arc in season 6. As an actor, how was this experience?

It’s been amazing. That’s one thing that drew me to this show. The writing on the show and the characters. I think that on a show with such a big cast that Scott Gimple and his team does a great job with isolating those certain characters and give time for those characters to shine and evolve.They are not afraid to go of with a couple of characters and let you know what’s going on with them to help define the show. Who they are and where they are before they come back to the rest of the group. Especially this year for Abraham it’s been very very satisfying as an actor.

This was a hard interview to prepare for because of the obvious spoiler-territory. With no spoilers in your answer: What can fans expect from the opening in the season?

Hmm. What can they expect..? Well, you know, the world is about to change in a very big way. They can expect what they have always gotten from the show and that is to expect to be surprised, they can expect to be heartbroken and they can expect to be excited about the future.

Ok. Great answer! As for Abraham, He’s had this journey and seems to have a new perspective on life, contemplating starting a family. The last time we saw him he was on his knees facing this big threat. It seems like he’s the only one not showing fear. What do you think went on in Abraham’s head?

Well, I think it’s the same thing that’s always gone on with him. He’s a protector. He’s a leader. He is facing something that I don’t think is uncommon to him. I think he knows this kind of person. I think that he’s faced this kind of situation before. He’s a warrior and he’s not going to shy away from it.

Yeah, and speaking of being a warrior. You’ve played a warrior before in Band Of Brothers. What draws you to these kind of roles?

Hehe, that they want to hire me! As an actor … A lot of actor likes to pretend that they have a lot of choices. Most actors don’t have a lot of choices. Most of us goes from job to job. The only choice we have early on is to say no. And even not so early on. Unless you’re a huge star and has projects made that you want to get made, the only power you have as an actor is to say no. I only use that when the project does not speak to me. But people come and look to me for military stuff because I’ve been successful at that. It’s not only been that, but some of the most high profile stuff has been that. But it has only been parts that have spoken to me. I’ve said no to a lot of military stuff as well.

What feedback on your performance do you get from soldiers? Do you get any and are they pleased?

Yea, actually yes. Especially Band Of Brothers and Southland. People say they are pleased with the representation in The Walking Dead, but I think it’s more because of the energy and the style than the solider-part, because he is not a caricature. He’s more a larger-than-life character. I think we all have an Abraham in our life in some degree that we know, that have certain characteristics like that, but I don’t think there are so many people walking around that is actually Abraham.

Yeah. Abraham was this family-man who tragically lost his wife and child.

Yeah, absolutely

And now he’s at this point in his life where he’s contemplating yet againg starting a family. How was that transition for you to play?

As someone whose only hope was to right the wrong that he feels that he caused with his family, he’s now at a point where he’s kinda moved past that. He realizes that there is hope in this world. There is a tomorrow, a potential for å future. This is the first time that they are really looking at this world thinking there may be a future.

And now they find themselves at the mercy of Negan… The intensity and build-up to that scene and cliffhanger. What do you think about the fans reaction to that situation?

I think it’s fantastic! We moved them emotionally to the point where they got upset. It’s interesting because in our show, the fans always talk about – in the really good episodes – about the commercials. There is the same amount of commercials every episode, the reason you feel that there is so much commercials is that you get so sucked into the story that you get upset when you are interrupted. So you feel that it’s more commercials, but there’s not.

Cliffhangers has always been a part of a television show. From the “Who shot JR Ewing, to the hatch in Lost and the whole “is Jon Snow alive” in Game Of Thrones. Now you’re apart of a cliffhanger that people will be talking about for years. Before you got the script and knew what was going to happen: Were you – in a way – hoping that you’re character is the one that was going to die?

Haha. I don’t think anyone really hopes that their character is the one that dies, unless you want to get out of a show because of other reasons.

Yeah, but if you absolutely need to go – this must be the ultimate way to do it?

Sure! I think it’s going to be one of the highest rated episodes in the shows history, if not the highest. We all knew what the basic story was going to be before we got the script. Just getting the script and reading it was amazing. I was so happy with the script.

Was the scene filmed when season 6-finale was filmed, or did you go back and film the death scene?

We did six and went back for filming it for season seven later.

How was it to film that? I’ve read you spent 8 hours on your knees?

It was brutal!

And in this show, where a lot of characters get killed of, there were not that many major deaths in season 6?

I keep saying to everyone: Everyone keeps talking about the season opener. I’m more worried about the rest of the season. Everybody has forgotten that we have a whole season to explore. What’s going to happen to everyone? Who of us will survive?

How long do you think this show can go on?

Right now it’s the number one show in the world. Kirkman has said that he has material for 300 editions, and he’s only at 130 and the show around 100 editions in. Who knows?

Ok, last question. What other show on television would you recommend?

Game Of Thrones!

Thank you! I wish you the best of luck and look forward to see the season opener! Thank you so much thore the interview

Awesome! Bye bye!

[/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]

Abonner
Varsle om
guest
0 Comments
Innebygde tilbakemeldinger
Vis alle kommentarer