The Fall

  | – | | Drama, Krim

Serieinformasjon

Status:
Serieprognosen:

Seriesiden for The Fall er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer. 

Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes.