Shake It Up

  2 | – | | Barn

Serieinformasjon

Status:
Serieprognosen:

Seriesiden for Shake It Up er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer. 

Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes.