Orange Is The New Black

  USA | 2013 – | Netflix | Drama, Dramedy, Komedie

Serieinformasjon

Status: Pågår
Serieprognosen: Fornyet

Seriesiden for Orange Is The New Black er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer. 

Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes.