Misfits

  5 | 2009 –2013 | | Action, Drama, Superhelt

Serieinformasjon

Status: Avsluttet
Serieprognosen: 7


Annonse

Seriesiden for Misfits er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer.  Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes. 

Annonse