Merlin

  5 | – | | Drama, Fantasy

Serieinformasjon

Status: Avsluttet
Serieprognosen: 7


Annonse

Seriesiden for Merlin er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer.  Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes. 

Annonse