Marvel’s The Defenders

  2 | 2017 – | Netflix | Action

Serieinformasjon

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage og Iron Fist må samarbeide for å bekjempe en stor trussel.

Status: 4
Serieprognosen: 3

Seriesiden for Marvel’s The Defenders er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer. 

Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes.