Marvel’s The Defenders

 

2 | 2017 – | Netflix | Action

Serieinformasjon

Status: 4
Serieprognosen: 3

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage og Iron Fist må samarbeide for å bekjempe en stor trussel.


Trailer

Annonse