Luther

  5 | – | | Drama, Krim

Serieinformasjon

Status: Pågår
Serieprognosen: 3

Seriesiden for Luther er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer. 

Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes.