Life Unexpected

  2 | 2010 –2011 | | Drama

Serieinformasjon

En kortlevd serie om Lux Cassidy, en ungdom som etter et liv i fosterhjem finner sine ekte foreldre, som ender opp med å få foreldrerettighetene til henne – mot hennes vilje.

Status: Avsluttet
Serieprognosen: 7


Annonse

Seriesiden for Life Unexpected er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer.  Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes. 

Annonse