Les Revenants

  | – | | Drama, Skrekk, Spenning

Serieinformasjon

Status:
Serieprognosen:


Annonse

Seriesiden for Les Revenants er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer.  Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes. 

Annonse