iZombie

  2 | – | | Drama, Krim

Serieinformasjon

Status: Pågår
Serieprognosen: 2


Annonse

Seriesiden for iZombie er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer.  Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes. 

Annonse