House of Cards (britisk)

  5 | – | | Drama

Serieinformasjon

Status: Avsluttet
Serieprognosen: 7


Annonse

Seriesiden for House of Cards (britisk) er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer.  Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes. 

Annonse