Glee

  2 | 2009 –2015 | Fox | Drama, Dramedy, Komedie

Serieinformasjon

Musikalserie som ble en av USAs mest populære.

Status: Avsluttet
Serieprognosen: 7

Seriesiden for Glee er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer. 

Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes.