Last Chance U

  USA | 2016 –2016 | Netflix | Dokumentar

Serieinformasjon

Status: Pågår
Serieprognosen: Fornyet

Seriesiden for Last Chance U er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer. 

Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes.