Bones

  USA | 2005 –2017 | Fox | Drama, Krim

Serieinformasjon

Det tradisjonelle konseptet med å lage et team bestående av en etterforsker og en sivil spesialist. I dette tilfellet en antropolog og en politietterforsker.

Status: Pågår
Serieprognosen: Avsluttet

Seriesiden for Bones er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer. 

Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes.