Alphas

  USA | 2011 –2012 | Syfy | Science Fiction, Superhelt

Serieinformasjon

Amerikansk superheltserie. 

En gruppe mennesker med overnaturlige evner må samarbeide for å fange andre med lignende krefter. 

Status: Avsluttet
Serieprognosen: Avsluttet


Annonse

Seriesiden for Alphas er hentet fra Serienytts Seriedatabase og gir deg oversikt over hvor serier går, hvilken status de har (fornyet/kansellert) og premièredatoer.  Du kan også søke i vår premierekalender for informasjon om når og hvor serier sendes. 

Annonse